Splošni pogoji

Splošni pogoji Studio Jager d.o.o. in spletne strani www.studio-jager.si

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.studio-jager.si upravlja podjetje Studio Jager d.o.o.
Vsebine so avtorske in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati!

Studio Jager d.o.o.
Obirska ulica 27 A
1000 Ljubljana

ID za DDV: SI81990502
Matična številka: 5570719

tisk@studio-jager.si

http://www.studio-jager.si

TRR SKB BANKA D.D.: SI56 0310 2100 0452 764

Podjetje Studio Jager d.o.o.  ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnih strani in vanje vključenih vsebin. Podjetje tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Podjetje Studio Jager d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Obiskovalci lahko vsebine spletne strani uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsebine so avtorsko zaščitene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja podjetja Studio Jager d.o.o. prepovedana.

ROK IZDELAVE

Standardni rok izdelave naročene tiskovine je 3 delovne dni v kolikor se naročnik in izvajalec nista drugače dogovorila. Glede na kompleksnost izdelave naročila se stranki dogovorita za realen rok izdelave. V kolikor je želja naročnika, da se izdela v krajšem roku izdelave se na podlagi izbranega termina zaračuna za določen procent višji znesek.

STROŠEK DOSTAVE

Naročene izdelke lahko prevzamete osebno na sedežu podjetja Studio Jager, d.o.o., Obirska ulica 27 A, 1000 Ljubljana, ali pa vam jih bomo dostavili po pošti v dogovorjenem roku. V kolikor to ne bo možno, vas bomo o tem obvestili po e-maila ali telefonsko in vam izdelke poslali v najkrajšem možnem času preko dogovorjenega dostavljalca.

REKLAMACIJE

Rok za reklamacijo tiskovin je 8 dni od datuma, ki je naveden na dobavnici in mora biti v celoti navedena v pisni obliki. Za neupravičeno reklamacijo se smatra: napačno poslane datoteke oblikovalcev, odkrita napaka ob končanem procesu tiska po že podpisanem poizkusnem printu, reklamacija barv tiskovine- brez predhodne oddaje barvne predloge, nastale poškodbe na tiskovini, ki so nastale izven delovnih prostorov Studio Jager d.o.o..

Varstvo osebnih podatkov

Studio Jager d.o.o.
Obirska ulica 27 A
1000 Ljubljana

Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.studio-jager.si
Uradno ime podjetja:  Studio Jager d.o.o.
Sedež podjetja: Obirska ulica 27 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Zakoniti zastopnik: Jure Jager

1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslednje podatke:

  • naslov elektronske pošte
  • ime
  • priimek

2. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

3. Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

4. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran www.studio.jager.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Atribut d.o.o.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

5. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

  • vpogled
  • popravek
  • popoln izbris
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica

Zahtevo lahko pošlje preko e-maila tisk@studio-jager.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Studio Jager d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani www.studio-jager.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v družbi Studio Jager d.o.o. nam lahko pišete na e-maila tisk@studio-jager.si.