Priprava tiskovine

Kontrolni seznam:

Velikost/dimenzija – Je grafika pripravljena v pravilni velikosti/dimenzijah z ustreznimi dodatki za porezavo? Torej v merilu 1:1?

CMYK barve – So barve nastavljene s CMYK barvnimi vrednostmi?

Varno območje – Je vsebina dovolj odmaknjena od robov?

Število strani – Je število strani v datoteki ustrezno?

Ločljivost – Je ločljivost bitnih slik dovolj visoka?

Vsebina – Ali je vsebina brez napak?

Fonti/pisave – So fonti spremenjeni v krivulje ali pa ustrezno pripeti datoteki?

Format datoteke – Je datoteka za tisk v pravilnem formatu – PDF

Velikost datoteke:

Ko pripravljate datoteko za tisk, naj bo ta v merilu 1:1. Datoteka naj bo torej za tisk v formatu A4 pripravljena v velikosti A4 in ne v velikosti A3 ali A5 oziroma katerih drugih dimenzij.

V nekaj izjemah lahko datoteko pripravite v merilu 1:10. To velja za tiskovine večjih formatov, kjer ni potrebe po drobnih detajlih,  to so jumbo plakati in transparenti.

Dodatek za porezavo:

Pri vseh tiskovinah je potreben dodatek vsaj 3mm.  Torej v primeru tiskovine v velikosti A4 (297×210 mm) mora biti velikost grafike 303×216 mm. Z dodatkom se izognemo možni beli liniji na robu tiskovine.

Pri shranjevanju datoteke moramo biti nato pozorni, da vključimo oznake za porezavo (Crop marks), ter da so le te dovolj odmaknjeni od končne velikosti tiskovine.

Pri izdelkih (navadno so to nalepke), ki so poljubne oblike, se mesto izreza določi z vektorsko konturo. V primeru takega izreza, oznake za porezavo niso potrebne.

Varno območje:

Kot je pomemben dodatek za porezavo, je pomemben tudi odmik od roba tiskovine, ki naj bo vsaj 5 mm. Na tak način se izognemo temu, da bi bil del grafike odrezan, seveda to ne velja za ozadje, ki mora segati 3 mm čez končno velikost tiskovine. V primeru manjših tiskovin je lahko ta odmik manjši vendar se pred tem pozanimajte pri tiskarju.

Zamik notranjih strani:

Pomembno pri tisku in izdelavi prospekta ali zvezka zvezanega z žico. Pri prepogibu se notranje strani zamaknejo proti zunanjosti zvezka, zato je priporočeno, da se grafika na notranjih listih zamakne od zunanjega roba za dodaten 1 mm oz kadar je več strani tudi za 2 mm.
Takšen zamik ni potreben pri prospektih in zvezkih z malo stranmi in tanjšimi papirji. Pri vezavi večih strani in debelejših papirjev pa je to potrebno. Za točen podatek vam priporočamo, da nas kontakirate.

Ločljivost

Ločljivost grafike je pomembna, zaradi končne kakovosti slike. Priporočamo ločljivost vsaj 300 dpi, pri nekaterih grafikah pa je dovolj tudi 200 dpi.
Vsekakor pa ločljivost 72 dpi, ki jo dobimo ko s spleta shranimo nizko resolucijsko sliko, ni vredu.

72 dpi / 300 dpi

Barve:

Pri digitalnem tisku se uporabljajo CMYK (cian, magenta, rumena, črna (kontrast)) barve. Tako morajo biti vsi elementi tiskovine določeni s CMYK vrednostmi. Pri pisavah v črni barvi priporočamo vrednost K=100%, brez dodatnih CMY barv. Na ta način zagotovimo ostrino besedila.

V ofsetnem tisku pa se uporabljajo tudi Pantone barve, v digitalnem tisku se sicer lahko tem barvam približamo, vendar navadno pride do odstopanj.

Velikost pisave:

Velikost pisave naj ne bo manjša od 6 pt. Za daljše besedilo se priporoča pisava v velikosti 12 pt. Pred tiskom je priporočljivo vse pisave spremeniti v krivulje. Če je pisava črna barve naj bo določena samo z K (črno barvo) saj s tem zagotovimo ostrino besedila.

Izrez po poljubni konturi:

Pri tiskovinah poljubne oblike, je potrebno prav tako pripraviti grafiko 3 mm večjo pri vseh delih izreza. Na grafiki naj bo kontura označena s SPOT barvo in definirana kot overprint.

Grafični okvirji:

Zaradi tolerance odstopanj pri tisku in razrezu ne priporočamo uporabe okvirjev kot dela grafike, če se seveda le tem ne morete izogniti, pa naj ne bodo ožji od 20 mm, saj se pri razrezu večjih količin tiskovine, kaj hitro zgodi neenakomeren rob, ki pa ne deluje tako privlačno, kot si je oblikovalec predstavljal.

Pravilen okvir / Nepravilen okvir

Pravopis in ostala vsebina:

Pred pošiljanjem grafike v tisk preverite pravopis in vse ostale elemente tiskovine. V primeru, da pred tiskom opazimo napako, vas bomo seveda opozorili, vendar datotek navadno ne pregledujemo, zato se prepričajte, da celotna datoteka ustreza vašim željam in ustreza vsem tehničnim zahtevam.

Shranjevanje datoteke v format primeren za tisk – PDF:

Pri tisku se uporablja format PDF. Pred shranjevanjem datoteke se prepričajte, da so vse grafike v CMYK barvah, ločljivost 300 dpi, ter seveda ne pozabite vključiti oznak za porezavo (Crop mark).

Zakaj formati kot so .indd, .doc, .ai niso najprimernejši za tisk?
Če datoteko pošljete tiskarju v formatih naštetih zgoraj, se lahko zgodi, da se postavitev strani spremeni zaradi drugačnih prednastavljenih nastavite, najpogosteje pa se to zgodi, ker tiskar na svojem računalniku nima pisave, ki ste jo uporabili pri kreiranju svoje tiskovine.

Zgibanka, velikosti strani in zaporedje strani

Pri zgibanki bodite pozorni kje je prva stran (torej naslovnica). Pri odprtem formatu je navadno na desni strani. Ostale strani si sledijo odvisno glede na vrsto zgiba.

Zložene zgibanke so lahko večkrat zgibane, različnih zgibov, in sicer V zgib, C zgib, Okenski zgib, Z zgib, Harmonika, Križni zgib.

V primeru, da ste v dvomih kam postaviti naslovno stran ali v dvomu katero vrsto zgiba uporabiti, nas seveda povprašajte.

Neustrezne datoteke:

Navadno datoteko pred tiskom pregledamo, vendar pri večjem obsegu dela ali zelo kratkem roku oddaje to ni vedno mogoče. Datoteko v večini primerov lahko natisnemo in izdelamo, vendar obstaja možnost napak pri tisku ali končni izdelavi. V vsakem primeru se maksimalno potrudimo za vsak izdelek, vendar pri neustrezno pripravljeni datoteki ne odgovarjamo za morebitne napake.