Izbor tipografije za tiskane medije

Pri oblikovanju za tisk je večini znano, da je potrebno biti pozoren na več stvari – barvne skale, dodatke za porezavo, format fotografij ipd. Pomembna pa je tudi pisava. Na naših ekranih lahko polje teksta zgleda berljivo in pregledno, natisnjeno pa popolnoma drugače. Kako lahko svoj izdelek izboljšate tudi na tem področju?

1. Velikost

Velikost pisave prilagajamo glede na vrsto tiskovine. Če oblikujemo navodila za uporabo določenega produkta, bo tekst zelo majhen, kar pomeni, da mora biti izbrana pisava izjemno berljiva. Ne uporabljamo dekorativnih, temveč čim bolj preproste pisave, s čim bolj razprtimi črkami (primer: Helvetica in Open Sans). Pri večjih tiskovinah smo pri izbiri oblike črk bolj svobodni.

2. Pomembne informacije

Kadar želimo, da bralec hitro opazi določen del besedila, na primer, ko gre za nujna opozorila, moramo le-te primerno poudariti. To lahko naredimo z uporabo krepkih črk, spreminjanjem barve pisave, podčrtanimi črkami… V večini primerov vrsta tipografije ni zelo pomembna. Kadar gre za nujna opozorila pa uporabimo pisavo, ki ima jasne in močne črke (primer: Helvetica in Arial).

3. Berljivost

Še posebej pri knjigah, revijah in drugih tiskovinah, namenjenih daljšemu branju, je berljivost ključnega pomena. Dosegamo jo z izbiro primerne pisave, razmikanjem in razpiranjem črk itd. Znano je, da so najbolj berljive male črke pisave s tankimi in odebeljenimi potezami (primer: Times New Roman).

4. Perspektiva branja

Še posebej pri plakatih velikih formatov, se moramo opomniti, da našega sporočila ne bodo vsi prebrali iz enakega zornega kota. Če želimo, da je besedilo učinkovito in hitro privabi pozornost gledalca, uporabimo pisavo, ki je preprosta in bolj ”zadržana” (primer: Futura in Baskerville). Če vemo, da se bo naša tiskovina nahajala v bolj zatemnjenem prostoru, prav tako upoštevamo, da tipografija ne sme biti preveč dekorativna.

5. Tisk

Tiskalniki se razlikujejo v kvaliteti tiska. V primeru, da oblikujete npr. logotip, ki se bo tiskal na različnih tiskalnikih, se izogibajte pisav z ostrimi ali tankimi robovi. Varna opcija je pisava Times New Roman, ki je bila posebej izdelana za optimalno kvaliteto na kateremkoli tiskalniku.