Poskusni odtis

  • Pri izdelavi tiskovin vse prevečkrat zaradi naglice svoje tiskovine ne preverimo dovolj podrobno. Kasneje smo včasih slabe volje, ker naš odtis ni takšen, kot smo ga želeli. V času digitalizacije se velikokrat zadovoljimo samo s pregledano PDF datoteko in stranka že potrdi tisk. Kasneje, ko je vse stiskano, pa je žal prepozno za korekture. Zato je še vedno najboljša kontrola poskusni odtis.
  • Poskusni odtis imenujemo tudi proof print, starejši tiskarji (ko je še uporabljalo filme) so uporabljali nemški izraz “probendruck”. To je izdelava enega poskusnega izvoda za nadzor pred tiskom.
  • Z začetkom digitalizacije so se razvile še druge tehnike poskusnega odtisa. Nekatere so pomembne glede barvnega nadzora, druge služijo kot preverjanje tiskovnih pol ali pa kot izdelava makete pred začetkom izdelave kompletne količine.
  • Color proof nam prikaže pravo barvno vrednost, ki bo kasneje tudi v samem tisku. Na ekranu v PDF datoteki barve večkrat niso enake kot kasneje na papirju.
  • Form proof je digitalni print tiskarske forme, ki nam je v pomoč pri pregledu vseh elementov tiskovine: objekti (slike, risbe, grafi …), zaporedja strani, pravilno besedilo, skladje barv in objektov, oznake za razrez …. Tak proof je tudi podpisan in pogodbeno zavezujoč poskusni odtis. Nepogrešljiv pri izdelavi brošur, knjig …

Zato, ne glede na to, kako nas čas priganja, naredimo poskusni odtis in se tako izognemo slabi volji.